امداد اول با مشارکت همراه اول در راستای کمک رسانی به مردم نیازمند افتتاح شد.

آغاز بکار مؤسسه خیریه امداد اول با مشارکت همراه اول


مؤسسه خیریه امداد اول با مشارکت همراه اول و کمیته امداد راه اندازی شد.


پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی، گفت: موسسه امداد اول با همکاری همراه اول و کمیته امداد امام خمینی از امروز آغاز به کار می‌کند و هزاران کودک را از طریق طرح محسنین مورد حمایت قرار می‌دهد.
وی ضمن اشاره به این که از این به بعد صدقات بدون کمترین هزینه برای موسسه، چه از لحاظ شمارش و چه از لحاظ زمانی، شفاف و راحت به حساب کمیته امداد امام خمینی واریز می‌شود، گفت: مشترکین می‌توانند با ارسال پیام کوتاه به شماره ۸۸۷۷ و یا با شماره گیری #۸۸۷۷* از این امکان بهرهمند شوند.

 امداداول


دوقی با بیان اینکه مردم می توانند کمک های خود را از بستر تلفن همراه که به صورت مستقیم به حساب خود کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز کنند، گفت:‌ از این طریق، کمک های مردم در کمترین زمان ممکن، بدون هیچگونه هزینه اضافی برای مشترکین، توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) به اقشار مورد نیاز جامعه می رسد.
وی با اشاره به کمک های همراه اول در حوزه ورزش و عتبات عالیات، گفت: ‌در ۵ سال گذشته همراه اول از طریق سامانه های پیامکی هواداری، ۲۳۷ میلیارد تومان از طریق پیامک و کمک مستقیم خود همراه اول، به باشگاه های ورزشی و فدراسیون ها و برای ستاد بازسازی عتبات عالیات بیش از ۳۰ میلیارد تومان به این ستاد برای ساخت شبستان حضرت زهرا (س) در نجف اشرف کمک کرده است و امیدواریم کاری که در کمیته امداد شروع شده، اثربخشی بالایی در جامعه داشته باشد.
مهندس فتاح با اشاره به توسعه صدقات پیامکی از طریق همراه اول، گفت: کمیته امداد از بابت پیامک ها، پولی به همراه اول پرداخت نمی کند.
ما از اپراتوری کمک می گیریم که رتبه اول را در کشور دارا است و فراگیر عمل می کند؛ اگر ظرفیت همراه اول و تأثیر و نفوذ شبکه آن در کشور نبود، خیلی از فعالیت های ما قابل انجام نبود.
رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه مؤسسه خیریه «امداد اول»‌ با مشارکت همراه اول و کمیته امداد آغاز به کار می کند، گفت:‌ از امروز هزار کودک در قالب طرح «محسنین» تحت حمایت همراه اول قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه همراه اول تاکنون پولی بابت پیامک های ارسالی کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت نکرده است، گفت: ‌با صراحت اعلام می کنیم که کمیته امداد بابت ارسال پیامک هیچ هزینه ای به همراه اول پرداخت نمی کند https://indiacialis.com/indian-cialis/.
شایان ذکر است، موضوع این تفاهم نامه «تبلیغ و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری»، «ترویج مسؤولیت اجتماعی ایرانیان»، «اجرای طرح ها و کمپین های مشترک به منظور جذب مشارکت های مردمی در امور خیریه»، «توسعه فرهنگ استفاده از روش های نوین پرداخت در امور خیریه» است.
مشترکین همراه اول می توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۸۸۷۷ و یا شماره گیری کد #۸۸۷۷ *به صورت رایگان عضو سامانه کمک به کمیته امداد امام خمینی (ره)
شوند.

اگر ظرفیت همراه اول و تأثیر و نفوذ شبکه آن در کشور نبود، خیلی از فعالیت های ما قابل انجام نبود.رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه مؤسسه خیریه «امداد اول»‌ با مشارکت همراه اول و کمیته امداد آغاز به کار می کند، گفت:‌ از امروز هزار کودک در قالب طرح «محسنین» تحت حمایت همراه اول قرار می گیرند.