شبکه داخلی همراه چیست؟ چه مزایایی دارد ؟(شبکه داخلی همراه راهی برای کاهش هزینه های درون سازمانی…)

شبکه داخلی همراه

شبکه داخلی همراه راهی برای کاهش هزینه های درون سازمانی…

یکی از هزینه هایی که در یک سازمان وجود دارد هزینه تماس بین همکاران است. حال اگر شرکت شما دارای شعب دیگر در شهرهای مختلف باشد این هزینه چندین برابر میشود. شبکه داخلی، این هزینه را از میان برمیدارد. شما با هر یک از همکاران خود توسط شماره داخلی که اختصاص داده شده تماس میگیرید و تنها هزینه ای تحت عنوان آبنمان باید پرداخت شود که مبلغ کمی است.

شبکه داخلی همراه

شبکه داخلی همراه شامل موارد کاربردی زیر میشود :

تفکیک تماس های کاری و شخصی:

با استفاده از این طرح میتوانید تماس های کاری و شخصی کارمندان را تفکیک کنید. بر مبناهای مختلفی میتوان این تفکیک ها را انجام داد مثلا میتوان تعدادی شماره را به عنوان شماره کاری تعریف کرد و مابقی شماره ها به عنوان شماره شخصی.

مثلا ساعات مابین ۸ صبح تا ۵ عصر و یا تماس با شماره کوتاه جز تماس های کاری به حساب بیاید. به این صورت هزینه تماس‌های کاری به حساب سازمان و تماس های شخصی به حساب خود کارمند منظور خواهد شد.

شماره کوتاه :

به هر یک از کارمندان شماره ای کوتاه اختصاص داده میشود که از طریق آن میتوانند با همکاران خود تماس برقرار کنند. مثلا شماره ۳ یا ۴ رقمی داخلی به هر فرد را به تلفن همراه همان فرد اختصاص داده میشود. مانند شماره (۲۷۱۸).

شماره گروهی :

میتوانید یک شماره مشترک را به گروهی از کارمندان خود اختصاص دهید. مصلا برای واحد فروش و یا پشتیبانی یک شماره را تخصیص دهید و بدین صورت هر تماس با این شماره به اولین شماره آزاد و در دسترس تخصیص داده میشود. و اگر آن شماره مشغول باشد به ترتیب الویت تماس به افراد دیگر متصل میشود.

انتقال تماس:

اگر شما با شماره داخلی یکی از همکاران تماس گرفتید و پاسخگو نبود میتوان تنظیم کرد که بعد از ۱۰ ثانیه تماس به شماره شخص او انتقال داده شود و در صورتی که به شماره شخصی نیز پاسخگو نبود به شماره منزل و یا هر شماره ای که تعریف کرده اید انتقال پیدا کند.

در حال حاضر ایرانسل طرح شبکه داخلی همراه را با پکیج کامل شرح داده شده در اختیار مشترکان خود قرار میدهد.