پرداخت اقساطی بدهی سیم کارت ۰۹۱۲

پرداخت اقساطی بدهی سیم کارت ۰۹۱۲

پرداخت اقساطی بدهی سیم کارت 0912

با پیدا شدن سر و کله ی سیم کارت های اعتباری ، تعداد بسیار زیادی از مالکان خطوط ۰۹۱۲  بدهی های مربوط به خطوط خود را پرداخت نکردند که همین مسلئه باعث سلب امتیاز خط می شود.

اپراتور همراه اول با توجه به شرایط اقتصادی مردم ، روش تقسیط بدهی را برای مردم در نظر گرفت با این طرح شما می توانید خطوط ۹۱۲ خود را داشته باشید بدون آنکه امتیازی آن سلب شود.

کلیه مشترکین تلفن همراه که در وضعیت نرمال یا قطع می باشند و مبلغ بدهی آنها حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال باشد می توانند از طریق پرتال همراه اول، سامانه همراه من (my.mci.ir)، مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نمایند.

۱- جهت تقسیط بدهی تلفن‏های تخلیه سلب امتیازی صرفاً بایستی مالک تلفن همراه به همراه کارت شناسایی معتبر به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها مراجعه نماید.

۲- در مدت تقسیط محدویت های زیر برای خطوط تقسیط شده برقرار می گردد:

۲-۱- قطع سرویس رومینگ بین الملل

۲-۲- محدودیت سقف مکالمات تا ۸۰% مبلغ پانصد هزار ریال

۲-۳- اعمال قطع صوری تقسیط روی خط جهت جلوگیری از نقل و انتقال تا پایان اقساط

۳- پس از پرداخت آخرین قسط آیتم قطع صوری تقسیط آبونمان وصل و کلیه محدودیت های بند ۲ نرمال می‏گردد.

۴- اولین قسط حداکثر ظرف ۳ روز پس از درخواست تقسیط بدهی باید پرداخت گردد.

۵- توجه داشته باید در صورت عدم پرداخت حتی یکبار از موعد سررسید اقساط تعیین شده، تقسیط باطل و مانده بدهی مجددا به صورتحساب مشترک بر می گردد.

۶- مشترکی که در وضعیت تسویه حساب اقساط می باشد می توانند از طریق سامانه همراه من و یا مراجعه به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها نسبت به اخذ قبض میاندوره به روز و پرداخت آن جهت وصل تلفن خود نسبت به تقسیط مجدد خط اقدام نماید. امکان پرداخت قبض میاندوره به روز از طریق پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز میسر است لیکن برای وصل خط مشمول قطع “تسویه حساب اقساط” و یا تقسیط مجدد، مشترک بایستی به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها مراجعه نماید.

۷- سر رسید اقساط به صورت ماهانه توسط سیستم تعیین می شود و برای پرداخت مشترک می تواند پس از اخذ شناسه قبض و پرداخت از طریق سامانه همراه من، از کلیه روشهای پرداخت (حضوری و غیرحضوری (تلفن بانک، ATM و ..) اقدام نماید.

۸- کلیه مواردی که در مراکز تلفن ثابت تقسیط شده قابلیت پرداخت در پرتال همراه اول را داشته و کلیه موارد تقسیط شده در پرتال همراه اول و سامانه همراه من نیز قابلیت چاپ قبض در مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها و پرداخت به کلیه شیوه های اعلام شده در بند ۸ را دارد.

۹- هر شماره تلفن فقط یک بار در سال می تواند از طریق پرتال همراه اول و یا سامانه همراه من تقسیط شود و مشترک جهت تقسیط مجدد در طول یک سال، بایستی در تهران به مراکز تلفن ثابت در تهران و یا ادارات مشترکین در استانها در مراجعه نماید.

 

خرید سیم کارت ۹۱۲