لوگو انارسیم
09126070630

گروه: افزایش قیمت

افزایش قیمت

افزایش قیمت های نجومی سیم کارت رند ۹۱۲

درگذشته ها تقریبا قیمت سیم کارت رند ۹۱۲ یکسان بود. این متقاضیان بودند که در کاهش و افزایش قیمت تاثیربسزایی گذاشتند. با توجه به این که هر شماره ی موبایل منحصر به فرد است و هیچ مشابهی ندارد، بنابراین تنها تقاضای مصرف کننده است که عامل اصلی تعیین قیمت است. در واقع تعیین قیمت یک… ادامه مطلب