لوگو انارسیم
09126070630

گروه: انواع کدهای خطوط 0912

انواع کدهای خطوط 0912

چند فروشگاه دولتی و خصوصی در رابطه با خرید و فروش سیم کارت های دائمی ۹۱۲ فعال در کشور وجود دارد؟

آیا میدانید چند فروشگاه دولتی و خصوصی در رابطه با خرید و فروش سیم کارت های دائمی ۹۱۲ فعال در کشور وجود دارد؟ آیا میدانید چند خط ۹۱۲ فعال هم اکنون در بازار و دست مردم است؟     غیر از امور مشترکین و افراد دارای جواز کسب مخصوصا فروشگاههای گوشی موبایل ، بنا به… ادامه مطلب