لوگو انارسیم
09126070630

گروه: اپراتور

اپراتور

دکل مخابراتی خودایستا اپراتور هاتامین ارتباطات راهی برای مدیریت بحران های طبیعی

دکل مخابراتی خودایستا با هدف تامین ارتباطات پایدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران نصب می شود. برقراری ارتباطات مشترک حوزه خدمات اضطراری در هنگام سوانح طبیعی به ویژه زلزله موضوع نشست مشترک مدیران فنی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل، مبین نت و های وب با مدیران شهرداری تهران… ادامه مطلب