لوگو انارسیم
09126070630

گروه: اپلیکیشن سوییچ

اپلیکیشن سوییچ

استفاده از چند شماره روی یک سیم کارت

چند شماره روی یک سیم کارت ممکن است؟ آیاسیم کارت تک به مشترکان اجازه می دهد که از چندین شماره بطور همزمان استفاده کند؟ آیا این سرویس در کشور ما راه اندازی شده است؟ آیا اپلیکیشنی برای ادغام چند شماره روی یک سیم کارت در جهان وجود دارد؟   سرویس استفاده از چند شماره روی… ادامه مطلب