لوگو انارسیم
09126070630

گروه: بریل

بریل

اولین دستگاه بی نظیر بریل برای نابینایان

اولین دستگاه بی نظیر بریل برای نابینایان شرکت OwnFone بریتانیا اولین تلفن جهان را که دارای کلیدهای بریل است، راه اندازی کرده است و این دستگاه توسط نابینایان قابل استفاده است. تام ساندرلند، در بی بی سی گفت که اگرچه در گذشته از تلفن های بریل  استفاده شده است، ولی  این اولین بار است که… ادامه مطلب