لوگو انارسیم
09126070630

گروه: تشخیص سیم کارت

تشخیص سیم کارت

سیم کارت مشکل دار را چطور می توان شناخت؟

سیم کارت مشکل دار را چطور می توان شناخت؟   https://anarsim.com/wp-content/uploads/2018/05/part3.mp3   برای تشخیص سیمکارت مشکل دار یا کلاهبرداری اول لازم می دانیم که توضیح دهیم، سیم کارت مشکل دار چیست؟ برخی از سیم کارت هایی که صاحبانشان سالها از آن سیم کارت استفاده نکرده اندتوسط افراد کلاهبردار با مدارک جعلی فعال شده و به... ادامه مطلب