لوگو انارسیم
09126070630

گروه: جریمه

جریمه

جریمه مزاحمت از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت

در نگهداری سیم کارت های خود دقت لازم را د اشته باشید تا گرفتار دردسرهای سیم‌کارت‌های بی‌هویت نشوید در صورت نیاز نداشتن به آن، سریعا آن را غیر فعال کنید.     مزاحمت از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جریمه دارد در صورت هرگونه ایجاد مزاحمت از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت و یا ارتکاب اعمال مجرمانه، ابتدا مالک… ادامه مطلب