لوگو انارسیم
09126070630

گروه: خطوط رند جفت اول

خطوط رند جفت اول

خطوط رند جفت اول کد ۳ ، ۰۹۱۲٫۳۰٫۳۰

در مورد خطوط رند جفت اول کد ۳ ، ۰۹۱۲٫۳۰٫۳۰…، باید بگوییم از آن دسته شماره خطوط خاص پسند می باشند.اصولا خطوط جفت اول ۰۹۱۲ از جمله خطوط پرطرفدار هستند،۳۰۳۰ که جای خود دارد زیرا هم جفت است و هم رند دهدهی. هر چه کد آن نیز پایین تر باشد یعنی معطوف به کد ۱و۲و۳… ادامه مطلب