لوگو انارسیم
09126070630

گروه: خطوط ماهواره ای

خطوط ماهواره ای

مکالمه در دل کوه با  خطوط ماهواره ای اینمارست

مکالمه در دل کوه با  خطوط ماهواره ای اینمارست اینمارست یکی از تلفن های ماهواره ای مانند ثریا ست که اخیرا مطلبی در مورد آن منتشر کردید. همانطور که در مقاله مربوط به این سیم کارت ماهواره ای  اشاره کردیم ممکن است شما به مناطقی مسافرت کنید که خبری از  دکل ها ی ارتباطی نباشد… ادامه مطلب