لوگو انارسیم
09126070630

گروه: خطوط 912

خطوط 912

ارقام ریز در خطوط ۹۱۲

ارقام ریز در خطوط ۹۱۲ ارقام ریز در خطوط ۹۱۲ به قدری بین طرفداران و مشتریان خطوط ۹۱۲ مهم می باشد که تبدیل به نوع رندی مانند رندی های جاافتاده ای مثل پله ای و هزاری و … در بین مردم، شده است. یعنی در حال حاضر رندی با ارقام ریز هم سر زبان ها… ادامه مطلب