لوگو انارسیم
09126070630

گروه: رند ده یازدهی

رند ده یازدهی

 رند دهی یازدهی را برای خرید سیم کارت

رند دهی یازدهی را برای خرید سیم کارت ۹۱۲ بشناسید. در بسیاری از مقالات سعی شده بهترین تعاریف مربوط به رندها نوشته شود. اما نوع رند دهی یازدهی هیچ تعریفی تاکنون نداشته است. در این مطلب سعی به تعریف این نوع رند و تحلیل یکی از شماره های مربوطه بپردازیم. این خط در تعریف اول… ادامه مطلب