لوگو انارسیم
09126070630

گروه: رند سریالی

رند سریالی

شماره های ۰۹۱۲ رند سریالی مطرح در بین خط بازان

مجموعه ای از شماره های ۰۹۱۲ که قاعده منطقی براساس حساب ابتدایی را دنبال می‌کنند و یک توالی اولیه نشان داده می‌شود که قاعده باید از آن استنتاج شود. سپس شما ترکیبی از این شماره ها را مشاهده می کنید که از یک قانون خاص  پیروی می‌کنند. شماره های ۰۹۱۲ سریالی بخرید شماره های ۰۹۱۲… ادامه مطلب