لوگو انارسیم
09126070630

گروه: سند سیم کارت

سند سیم کارت

ایا افراد زیر ۱۸ سال سند سیم کارت ۰۹۱۲ به نامشان می خورد؟

یکی از سوالات متداولی که همیشه ذهن خریداران سیم کارت را به خود مشغول کرده است این سوال ساده است ایا افراد زیر ۱۸ سال سند سیم کارت ۰۹۱۲ به نامشان می خورد؟ از آنجاییکه سن موبایل در کشور و یا بهتر است بگوییم در کل جهان بشدت پایین آمده این گونه سوالات در بین… ادامه مطلب