لوگو انارسیم
09126070630

گروه: سیم کارت غیرفعال

سیم کارت غیرفعال

سیم کارت غیرفعال چگونه واگذار می‎شود؟ مشکلات واگذاری این سیم کارت‎ها؟

آیا تاکنون به این مسئله اندیشیده اید که برای سیم کارت غیرفعال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با وجود اپراتورهای متعدد تقریبا هرمشترک ممکن است چندین سیم کارت برای خود داشته داشته باشد و تعدای از آنها سیم کارت غیرفعال باشند. به عنوان مثال برخی از کاربران در خانه برای برقراری ارتباط با دوستان و نزدیکان خود… ادامه مطلب