لوگو انارسیم
09126070630

گروه: سیم کارت های غیرفعال

سیم کارت های غیرفعال

سیم کارت های غیرفعال چه برسرشان خواهد آمد؟

سیم کارت های غیرفعال چه برسرشان خواهد آمد؟ آیا تاکنون به این مسئله اندیشیده اید که برای سیم کارت های غیرفعال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با وجود اپراتورهای متعدد تقریبا هرمشترک ممکن است چندین سیم کارت برای خود داشته باشد به عنوان مثال برخی از کاربران در خانه برای برقراری ارتباط با دوستان و نزدیکان… ادامه مطلب