لوگو انارسیم
09126070630

گروه: سیم کارت پرسپولیس

سیم کارت پرسپولیس

تیم کارت پرسپولیس ( سیم کارت اختصاصی طرفداران پرسپولیس)

تیم کارت پرسپولیس ،طی قراردادی که در مرداد ماه سال گذشته با شرکت همراه اول بسته شده است عرضه  این سیم کارت های اختصاصی پرسپولیس رسماً آغاز شده است. البته از همان سال با ارائه ی تیم کارت پرسپولیس خبر خوشی شد برا ی تمامی مشترکان همراه اولی و هواردارن این باشگاه پر افتخار لیگ… ادامه مطلب