لوگو انارسیم
09126070630

گروه: شماره تلفن خوب

شماره تلفن خوب

چه چیزی واقعا یک شماره موبایل ” خوب ” را تشکیل می‌دهد ؟

چه چیزی واقعا یک شماره موبایل ” خوب ” را تشکیل می‌دهد ؟ هر صاحب کسب‌ وکار که با انتخاب یک شماره تماس جدید مواجه است اغلب گیج می‌شود: چطور می‌خواهید تعداد خوبی از ترکیبات به ظاهر ممکن پیدا کنید ؟ آیا باید آن طور که ممکن است خوانا باشد  یا بهتر است به خاطر… ادامه مطلب