لوگو انارسیم
09126070630

گروه: شماره 0

شماره 0

تاثیر و نقش عدد ۰  در خط ۹۱۲

وجود شماره ی ۰ تا چه می تواند موثر در رندی یک خط ۹۱۲  باشد؟ آیا برای رندی شماره تنها وجود عدد ۰ در یک خط ۹۱۲ کافیست؟ ما در این مطلب قصد داریم درباره ی عدد صفر باشما گفتگو کنیم در وهله اول پاسخگوی سوال اول هستیم با توجه به تجربه ی چندین ساله شرکت… ادامه مطلب