لوگو انارسیم
09126070630

گروه: شماره 912

شماره 912

شماره های ۰۹۱۲ رند سریالی مطرح در بین خط بازان

مجموعه ای از شماره های ۰۹۱۲ که قاعده منطقی براساس حساب ابتدایی را دنبال می‌کنند و یک توالی اولیه نشان داده می‌شود که قاعده باید از آن استنتاج شود. سپس شما ترکیبی از این شماره ها را مشاهده می کنید که از یک قانون خاص  پیروی می‌کنند. شماره های ۰۹۱۲ سریالی بخرید شماره های ۰۹۱۲… ادامه مطلب