لوگو انارسیم
09126070630

گروه: طرح اینترنت ویژه همراه اول

طرح اینترنت ویژه همراه اول

طرح اینترنت ویژه همراه اول

طرح اینترنت ویژه همراه اول طرح ویژه ی همراه اول برای مشترکین این اپراتور، دو بخش را شامل می شود   اینترنت همراهی(جدید) در طرح ذکر شده  به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول یک بسته اینترنت مخصوص او  (متناسب با الگوی مصرف وی) از نوع آلفا+ با سرعت بدون مرز، با قیمتی… ادامه مطلب