لوگو انارسیم
09126070630

گروه: قیمت به روز خط

قیمت به روز خط

خطوط ۰۹۱۲ با پیش شماره ۱۴۱۴

در مورد خطوط ۰۹۱۲ جفت اول بسیاری صحبت کرده ایم و اطلاعات قیمتی و رندی این خطوط را نیز بررسی کرده ایم، و هم اکنون در نظر داریم در مورد خطوط ۰۹۱۲ با پیش شماره ۱۴۱۴ تحلیل و بررسی داشته باشیم. خطوط ۰۹۱۲جفت اول مانند ۹۱۲٫۱۰٫۱۰ ، ۹۱۲٫۲۰٫۲۰ ، ۹۱۲٫۳۰٫۳۰ ، ۹۱۲٫۱۲٫۱۲ ، ۹۱۲٫۱۳٫۱۳ ،… ادامه مطلب