لوگو انارسیم
09126070630

گروه: قیمت خط ۹۱۲

قیمت خط ۹۱۲

خطوط ۰۹۱۲ کد ۱ رنج ۰۹۱۲٫۱۳٫۱۴

محتوای امروز را اختصاص می دهیم به خطوط ۰۹۱۲ کد ۱ رنج ۰۹۱۲٫۱۳٫۱۴ برای معرفی این رنج باید گفت خطوط کد ۱ تهران می باشند،دارای رند ترتیبی هستند، چرا ترتیبی؟!!     تا حالا به ترتیب شماره های ۱۴-۱۳-۱۲ دقت کرده اید؟ ۰۹۱۲٫۱۳٫۱۴٫*** در کنار ترتیب ۱۲و۱۳و۱۴ ، باید گفت این خطوط ، خطوط پله… ادامه مطلب