لوگو انارسیم
09126070630

گروه: مالکیت

مالکیت

نحوه تغییر مالکیت سیم کارت دائمی و اعتباری (همه چیز در مورد سند زدن سیم کارت کارکرده)

تغییر مالکیت سیم کارت ها از طریق دفاتر خدماتی ارتباطی و مراکز فروش و خدمات امکان پذیر است. برای تغییر مالکیت سیم کارت خود باید به همراه شخصی که قرار است سیم کارت به نامش زده شود و به همراه مدارک زیر به یکی از دفاتر قید شده بر اساس اپراتور سیم کارت مراجعه شود…. ادامه مطلب