لوگو انارسیم
09126070630

گروه: کد دستوری

کد دستوری

دغدغه امنیتی فعالیت کد دستوری موبایل جدی است

پرداخت آنلاین پیرامون محدودیت ایجاد شده از سوی بانک مرکزی روی سامانه های پرداختی از طریق بستر USSD (کدهای دستوری موبایل) باید به این نکته اشاره کنیم که تاکنون روی بسترهای USSD اپراتورهای کشور گزارشی مبنی بر شنود و فاش شدن اطلاعات نداشته اند که البته کاملاً بحثی مجزا و فنی است. به عبارتی نمونه… ادامه مطلب