لوگو انارسیم
09126070630

گروه: کد 2

کد 2

رند جفت اول کد ۲ ، ۰۹۱۲٫۲۰٫۲۰

در مورد رند جفت اول کد ۲ ، ۰۹۱۲٫۲۰٫۲۰ ، باید بگوییم از آن دسته شماره خطوط خاص پسند می باشند.اصولا خطوط جفت اول ۰۹۱۲ از جمله خطوط پرطرفدار هستند،۲۰۲۰ که جای خود دارد زیرا هم جفت است و هم رند دهدهی. هر چه کد آن نیز پایین تر باشد یعنی معطوف به کد ۱و۲و۳… ادامه مطلب