لوگو انارسیم
09126070630

گروه: گوشی قیمت پایین

گوشی قیمت پایین

گوشی بازسازی شده یا تعمیر شده به چه معناست ؟چطور با قیمتی پایین تر قیمت بازار موبایل مورد نظر خود را خریداری کنیم؟

اصطلاح “گوشی بازسازی شده یا تعمیر شده ” به طور کلی به گوشی هایی گفته می شود که به دلیل نقص برگشت خورده است  و آن را تعمیر کرده و مجددا برای فروش آماده کرده اند. البته فقط گوشی های دارای نقص فنی شامل گوشی بازسازی شده نمی شوند . بعضی از شبکه ها یا خرده… ادامه مطلب